daklekkage

Heeft u stormschade aan uw dak door een zware storm?

Neem dan even één minuut de tijd en vul het vrijblijvende offerteformulier in!

Stormschade

In Nederland is het najaar vaak onstuimig. De eerste herfststorm verrast vele Nederlanders dan ook geregeld. Dit veroorzaakt in veel gevallen stormschade. Rukwinden doen loungesets verschuiven, tuinhekken omwaaien en dakpannen van huizen blazen. Stormschade aan uw dak kan veel overlast veroorzaken. Zo ontstaat er snel lekkage en zorgen losliggende dakpannen voor gevaarlijke situaties rondom uw woning.

Voorbeelden van stormschade aan dak

Stormschade aan een dak komt op vele manieren voor. De ene vorm is gemakkelijker te herkennen dan de ander. Scheefliggende dakpannen zijn bijvoorbeeld makkelijk te ontdekken. Lekkage daarentegen kan zich bijvoorbeeld pas na een langere tijd aandienen. Een ander veel voorkomend gevolg van stormschade is losgewaaide EPDM-dakbedekking. Hierdoor komt het dak bloot te staan aan de elementen van de natuur. Een hevige regenbui kan uw dak daarmee ernstig schade toebrengen.

Wat te doen bij stormschade

Bij stormschade is het van belang om te inventariseren waar schade is ontstaan en hoe erg de schade is. Maar let op, ga niet zonder meer zelf het dak op. Herfststormen gaan gepaard met veel vallende bladeren en regen. Deze natte bladeren zijn erg glad. Daarnaast liggen dakpannen vaak los. Daarom is het dak instabiel en vormt het geen goede basis om overheen te lopen. Als dakbedekking stormschade heeft opgelopen, is dit gemakkelijk verder te vernielen als je hier op loopt. Dus wees ook voorzichtig bij een dak met bijvoorbeeld EPDM-bekleding.

Wanneer u stormschade aan uw dak heeft ontdekt, is het verstandig om foto’s te maken van de schade. Deze foto’s dienen als bewijs voor de verzekering. Schade aan de woning die is veroorzaakt door een storm kan vaak worden verhaald via de opstalverzekering. Hierbij is het wel belangrijk om op de hoogte te zijn van de kracht van de storm. Voor de verzekering is er pas sprake van stormschade vanaf windkracht 7. Bij windkracht 6 is schade voor uw eigen rekening. De verzekering vraagt bij een vergoedingsaanvraag eerst weerinformatie op bij het KNMI om te bepalen of er sprake is geweest van windkracht 7.

Aansprakelijkheid en acuut gevaar

Een andere veel gestelde verzekeringsgerelateerde vraag aan onze specialisten: de boom van de buren is op ons dak gevallen, wie is er aansprakelijk? Dat is afhankelijk van degene die zorgplicht heeft voor de boom. Dit is doorgaans de persoon op wiens terrein de boom staat, tenzij anders afgesproken en vastgelegd.
Ook belangrijk: u dient 112 alleen te bellen in geval van acuut gevaar. Voorbeelden zijn losgekomen dak- of gevelplaten die op omstanders kunnen vallen of bomen die over de weg hellen en mogelijk op de openbare weg terechtkomen. Bij deze nijpende situaties is het verstandig om de hulpdiensten in te schakelen door 112 te bellen. Bij minder dreigende situaties is het beter om de hulpdiensten niet overmatig te belasten.

Hulp van een specialist

Zoals gezegd is lekkage mogelijk pas zichtbaar na langere tijd. Wilt u een inspectie laten maken van uw dak? Schakel dan de kennis van een deskundige dakdekker in. Hij repareert ook graag uw stormschade en geeft u een kostenindicatie. Vul het contactformulier in voor een professionele dakdekker bij u in de buurt en ontvang vrijblijvend offertes.